Geamăna - ruina kościoła zatopiona przez poflotacyjny odpad
Fot. Chris