Radzimowice - kopalnia Wilhelm

(rudy miedzi, arsenu, ołowiu, żelaza oraz w mniejszych ilościach cynku, srebra i złota)