Kopalnia Hermann

kopalnia węgla, później przebudowana na schron