Žniadanie mnichˇw w klasztorze Kha Kat Wain
Fot. Chris