Obiekty Bars

Na terenie państw Układu Warszawskiego pod koniec lat 80 zbudowano system łączności dalekiego zasięgu, nazywany BARS (ros. Боевая Aрмейская Pадиорелейная Cистема). Składał się z 26 obiektów, z czego w Polsce znajduje się 7.
Na poniższych zdjęciach pokazane są dwa z nich, a także obiekt pobliski obiekt łączności KF.

Bars 201 (Przywary)

Obiekt KF (Przywary)

Bars 202 (Chocianów)

Zdjęcia: Chris


<<< Strona główna