Ząbkowice Śląskie


Fot. Chris

Pierwsza wzmianka o zamku ząbkowickim pochodzi z 1321 roku. Zamek został zbudowany przez księcia Bolka II. W XVI wieku należał do króla czeskiego Jerzego z Podiebradu.


Fot. Chris

Na miejscu zniszczonego przez mieszczan śląskich zamku książę Karol I zbudował w latach 1520-1522 nowy zamek renesansowy, wykorzystując mury dawnego założenia. Później zamek był wielokrotnie zdobywany i niszczony. W roku 1646 został zdobyty przez wojska szwedzkie, a następnie wysadzony w powietrze. W 1728 zamek został opuszczony.


Fot. Chris

Ząbkowice Śląskie niegdyś nosiły nazwę Frankenstein. Nie wiadomo dokładnie, skąd się wzięła taka nazwa. Nie wiadomo również, czy łączy coś miasto ze słynnym bohaterem horrorów. Legendy mówią, że w 1606 roku w Żąbkowicach żył potwór zwany Frankensteinem, który swoimi praktykami sprowadził zarazę na miasto, w wyniku której zginęło prawie 2000 ludzi. W rzeczywistości sprawcami dżumy byli ząbkowiccy grabarze, którzy sporządzali i rozsypywali zatruty proszek, a także popełniali inne "niesłychane i straszne" czyny. Po wykryciu sprawców odbył się proces, po którym oskarżonych poddano okrutnym torturom i spalono na stosie.
<<< Powrót