Uraz


Fot. Krzysztof Pawlik

Uraz to miejscowość nad Odrą, niedaleko Obornik Śląskich. Pośród łąk na prawym brzegu rzeki na niewielkim brzegu rzeki znajdują się ruiny zamku. Zamek został zbudowany w 1319 roku na miejscu wcześniejszego grodu książęcego. W czasie Uraz należał do rycerza Andrzeja Radka, a następnie powrócił do rąk książęcych. W roku 1335, po śmierci księcia Wrocławskiego Henryka VI zamek został zajęty przez wojska czeskie. W połowie XV wieku stał się własnością śląskich rodów rycerskich. W XIX wieku zamek przebudowano na pałac, zacierając pierwotny układ przestrzenny. Po roku 1945 popadł w ruinę.


Fot. Krzysztof Pawlik


<<< Powrót