Radzyń Chełmiński


Fot. Chris

Na początku XIV wieku Krzyżacy rozpoczęli budowę murowanego zamku. Zamek był siedzibą komtura. W roku 1410 został częściowo zniszczony przez wojska polskie. W roku 1454 zamek został zdobyty przez wojska Związku Pruskiego i przekazany Polsce. Po drugim pokoju toruńskim w roku 1466 zamek był siedzibą starostów królewskich. Został mocno zniszczony w okresie wojen szwedzkich. W 1763 roku był już opuszczony. W okresie rozbiorów zamek był rozbierany przez władze pruskie.


Fot. Chris


<<< Powrót