Rabsztyn


Fot. Krzysztof Pawlik

Zamek w Rabsztynie położony jest na wysokiej, niedostępnej wapiennej skale. Już w XIII wieku były tu pierwsze umocnienia, jednakże murowany zamek wzniósł Kazimierz Wielki jako część systemu obronnego "Orlich Gniazd" chroniącego granicę od strony Śląska. W końcu XIV wieku Spytek z Melsztyna otrzymał od Władysława Jagiełły rabsztyński zamek. Następnie Rabsztyn przeszedł w ręce Toporczyków, którzy potem zmienili nazwisko na Rabsztyńscy.

Pod koniec wieku XVI właścicielem zamku był Zygmunt Myszkowski, marszałek wielki koronny. Wzniósł on zamek dolny, będący renesansową rezydencją magnacką. W roku 1657 zamek został zniszczony i spalony przez ustępujące wojska szwedzkie. Od tego czasu zaczął popadać w ruinę. W połowie XIX wieku runęła wysoka wieża.


Fot. Krzysztof Pawlik


<<< Powrót