Olsztyn (koło Częstochowy)


Fot. Krzysztof Pawlik

Ruiny zamku królewskiego na wzgórzu wśród skał wapiennych. Zamek został wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. W tym czasie zaliczany był do najpotężniejszych twierdz w pasmie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W 1380 roku Ludwik Węgierski oddał zamek w lenno Władysławowi Opolczykowi. Spiskował on z Krzyżakami, a także był rozbójnikiem łupiącym karawany kupieckie. Władysław Jagiełło zdobył zbrojnie zamek w 1396 roku.
W 1587 zamek był oblegany przez wojska arcyksięcia austriackiego Maksymiliana, jednak nie został zdobyty. Natomiast został zdobyty przez Szwedów w 1656 roku.


Fot. Krzysztof Pawlik

Legenda mówi, że po zmroku na szczycie wieży pojawia się zawodząca zjawa, pobrzękując łańcuchami. Jest to duch Maćka Borkowica, wojewody poznańskiego, który za bunt został skazany na śmierć głodową i wtrącony do olsztyńskiego lochu...
<<< Powrót