Nowy Jasiniec


Fot. Krzysztof Pawlik

Na półwyspie na Jeziorze Zamkowym znajdują się ruiny zamku krzyżackiego, zbudowanego w latach 1377-92.
W roku 1410 zamek został zajęty przez wojska polskie, a w 1433 zdobyty i częściowo zniszczony przez oddziały husyckie. Po pokoju toruńskim w 1466 roku powrócił do Polski. Do roku 1772 był siedzibą polskich starostów, później zajęty przez Prusaków, ktorzy urządzili w nim kaplicę ewangelicką. Następnie opuszczony popadł w ruinę.


<<< Powrót