Milicz


Fot. Krzysztof Pawlik

W Miliczu w zachodniej części miasta na niewielkim nasypie pośród parku znajdują się ruiny zamku. Został on zbudowany prawdopodobnie w połowie XIV wieku. Początkowo stanowił własność kapituły wrocławskiej, ale w 1358 r. został wykupiony przez księcia oleśnickiego, Konrada. W 1492 r. przeszedł do korony czeskiej, a następnie w ręce prywatnych właścicieli. W XVI wieku rozbudowywany. W 1797 roku pożar zniszczył zamek, który od tego czasu popadł w ruinę.


<<< Powrót