Międzyrzecz


Brama wjazdowa
Fot. Krzysztof Pawlik


Mury zewnętrzne
Fot. Krzysztof Pawlik


W końcu IX wieku w widłach Obry i Paklicy znajdował się drewniany gród. W XI-XIV w. wielokrotnie niszczony przez Brandenburczyków. Zamek murowany został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Przebudowywany w XV i XVI wieku. Po zdonyciu i zniszczeniu przez Niemców w 1520 roku zamek zostaje odbudowany i zmodernizowany - zostały wybudowane w 1564 roku dwie cylindryczne basteje.


Wewnątrz dziedzińca
Fot. Krzysztof Pawlik


<<< Powrót