Krupe


Fot. Krzysztof Pawlik

Miejscowość Krupe leży niedaleko Krasnegostawu, w województwie lubelskim. W tym miejscu, nad niewielkim dopływem Wieprza, w końcu XVI wieku Paweł Orzechowski, podkomorzy chełmski, wzniósł duży bastejowy zamek.
W latach 1604-1608 zamek był przebudowywany i wówczas zapewne mury zostały zwieńczone attyką. W drugiej połowie XVII wieku został zniszczony, a następnie odbudowywany. Do roku 1644 był własnością Orzechowskich, potem przechodził w ręce różnych właścicieli. Pod koniec XVIII był już w stanie ruiny.


Fot. Krzysztof Pawlik


<<< Powrót