Kazimierz Dolny


Fot. Krzysztof Pawlik

Kazimierz Dolny jest malowniczo położonym miastem o zabytkowym rozplanowaniu urbanistycznym i renesansowej zabudowie. Na wzgórzu położonym nad Wisłą znajdują się ruiny zamku. Składa się on z dwóch, nie powiązanych ze sobą elementów: wysokiej, wolno stojącej cylindrycznej wieży oraz zamku dolnego, położonego około 200 m na południe od wieży.


Widok na wieżę z zamku dolnego
Fot. Krzysztof Pawlik

Wieża została zbudowana około 1325 roku za panowania Władysława Łokietka. W chwili obecnej jej wysokość sięga 19 m, zachowało się zwieńczenie w formie blanek. Wejście znajduje się 6 m powyżej dzisiejszego poziomu ziemi. Do wieży przylegały przypuszczalnie drewniano-ziemne umocnienia.


Fot. Krzysztof Pawlik

Zamek dolny został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Następnie został przebudowany w 1 połowie XVII wieku w stylu renesansowym, otrzymując attykę. Częściowo zniszczony podczaj najazdu szwedzkiego w połowie XVII wieku, następnie został odbudowany za panowania króla Augusta II, jednak stracił wówczas swoje cechy militarne. Po zniszczeniach spowodowanych kolejnymi wojnami zamek został opuszczony na początku XIX wieku.


<<< Powrót