Grodziec


Fot. Chris

Niedaleko Złotoryi na wysokiej górze bazaltowej wznosi się zamek Grodziec. Od przełomu X i XI wieku był tu gród kasztelański. W roku 1473 książę legnicki, Fryderyk II zbudował zamek w formie wieloboku z basztami na narożach. W 1520 roku zamek został rozbudowany. W czasie wojny trzydziestoletniej został zrabowany i spalony przez wojska marszałka Wallensteina. Pod koniec XVIII wieku popadł w ruinę.
W latach 1906-08 zamek zostaje zrekonstruowany przez Herberta von Dirksena, jednakże w 1945 roku ulega pożarowi.


Fot. Chris


Fot. Chris


Fot. Chris<<< Powrót