Czersk


Fot. Krzysztof Pawlik

WXII i XIII wieku był tu gród obronny. Położony na wysokiej skarpie nadwiślańskiej, początkowo miał umocnienia drewniano-ziemne o konstrukcji przekładkowej. Zamek murowany został wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku. Posiadał dwie cylindryczne wieże obronne oraz czworoboczną wieżę bramną.
Niespodziewana zmiana koryta Wisły zmniejszyła znaczenie zamku, odsuwając go znacznie od brzegu rzeki. Z tego względu książęta mazowieccy przenieśli swoją siedzibę do Warszawy. Być może, gdyby nie zmiana koryta rzeki, Czersk byłby dziś stolicą Polski.
W XVII wieku Czersk spotkał podobny los jak większość polskich zamków - został zniszczony przez Szwedów. W XVIII wieku zamek został częściowo odrestaurowany przez marszałka Franciszka Bielińskiego, który wybudował murowany most dwuarkadowy na miejscu dawnego drewnianego. Jednakże pod koniec XVIII wieku został częściowo zniszczony przez Prusaków.


Fot. Krzysztof Pawlik


<<< Powrót