Chęciny


Fot. Chris

Królewski zamek w Chęcinach położony na wysokim wzgórzu jest dobrze z widoczny z oddali. Można go łatwo rozpoznać dzięki charakterystycznej sylwetce.
Zamek zbudował pod koniec XIII wieku biskup Jan Muskata, któremu w roku 1306 Władysław Łokietek nadał zamek na własność. Po roku 1311 zamek znalazł się ponownie w rękach Łokietka. W pierwszej połowie XIV wieku król ten często przebywał w chęcińskim zamku, a także często odbywały się zjazdy książąt i szlachty. Zamek dzięki swojemu położeniu był niedostępny, dlatego mieścił się tu skarbiec koronny.


Fot. Chris

Kazimierz Wielki rozbudował zamek, podwyższając kamienne wieże cegłą. W XV wieku zamek niejednokrotnie służył jako więzienie stanu. Przetrzywano tu między innymi przyrodniego brata Władysława Jagiełły - Andrzeja Wingolda. Oczekiali tu też na wykup jeńcy wzięci do niewoli pod Grunwaldem.
Na przełomie XV i XVI wieku zamek był przebudowywany. W 1607 roku podczas rokoszu zebrzydowskiego zamek uległ pożarowi. Został odbudowany w 1610 r. przez starostę Stanisława Branickiego. W roku 1657 zamek zniszczyli Szwedzi. Po odbudowie dotrwał do końca XVIII wieku, a następnie popadł w ruinę.


<<< Powrót