Bobrowniki


Fot. Krzysztof Pawlik

Bobrowniki to niewielka miejscowość położona na prawym brzegu Wisły. W roku 1401 został tu wzniesiony przez Krzyżaków murowany zamek. W 1408 r. został przyłączony do Polski, po czym rok później zdobyty przez Krzyżaków. W r. 1411 po pokoju toruńskim powrócił do Polski. Pod koniec XVIII w. zamek znajdował się już w ruinie, a na początku XIX w. został częściowo rozebrany.


Fot. Chris


<<< Powrót