Bobolice


Bobolice (1997)
Fot. Chris

Zamek ten został zbudowany na wysokim wzgórzu wapiennym w pasmie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Wchodził on w skład systemu fortyfikacji granicznych. W okresie panowania Ludwika Węgierskiego zamek był we władaniu księcia Władysława Opolczyka, który ograbiał bez litości przejeżdżających kupców. Władysław Jagiełło odebrał zbrojnie zamek w 1396 r. i nadał go rodzinie Krezów. W XV i XVI w. był własnością Myszkowskich i Męcińskich. Kres świetności zamku położyły wojny szwedzkie. Zachowały się malownicze ruiny okrągłej wieży i murów.


Bobolice zimą (1999)
Fot. Chris

Ludowe podanie mówi, że zamek w Bobolicach jest połączony z sąsiednim zamkiem w Mirowie tajnym korytarzem podziemnym.


Bobolice (2008)
Fot. Chris

Nowości
Aktualnie (2008) zamek jest w trakcie odbudowy.
<<< Powrót