Zapora przeciwpancerna w nocy
Fot. Chris


<<< Powrót