Główny wjazd do systemu podziemnego
Fot. Chris


<<< Powrót