Obiekt 865 (Ludendorff) - widoczny rok budowy
Fot. Chris


<<< Powrót