Zapora przeciwpancerna (zęby smoka)
Fot. Chris


<<< Powrót